icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายประสิทธิ์ อนุวรรัตน์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดเชียงใหม่
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 89.00 Mhz สถานีวิทยุดอยหลวงเชียงดาว 
 
 
 Tags: กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 1 9 5 9 8 5 4