icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดสุรินทร์


       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นางธัญญธร หฤทัยถาวร ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เขตชายแดนไทยกัมพูชารอยต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและประเทศกัมพูชา โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริโภคสื่อในด้านกิจการโทรคมนาคม และบทบาท ภารกิจของ สำนักงาน กสทช. ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการโรมมิ่ง ณ ศาลาหมู่ที่ 4 บ้านหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ประชาที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน และได้มีการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน กสทช. ให้แก่ประธาน กสทช. ระดับอำเภอ และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ความรู้ต่อชุมชนของตนเองต่อไป Tags: กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 3 6 0 3