icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

รท. ออกบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 12


สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23​ และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยในช่วงพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการ รท. ได้เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีTags: รท. ออกบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 12

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 2 4 1 6 8 4