icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22​ (Book Expo Thailand 2017)​ ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22​ (Book Expo Thailand 2017)​ ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับบูธของสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ที่บูธหมายเลข X18 พร้อมรับข้อมูลความรู้และหนังสือเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตและของที่ระลึกจากสำนักงาน กสทช. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 


Tags: งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22​ (Book Expo Thailand 2017)​ ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 3 7 7 7 1 4