icon image ข่าวโทรคมนาคม

thumbnail image

กสทช.ลุยอินเตอร์เนตหมู่บ้าน-คาดเสร็จปี'60


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่มติของการประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โอนเงินในการทำโครงการภายใต้กรอบงบประมาณ 15,000 ล้านบาท ให้บมจ.ทีโอที รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินโครงการอินเตอร์เนตหมู่บ้าน จำนวน 24,700 แห่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการ 15,732 แห่ง โดยใช้งบโครงการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ยูเอสโอ) 20,000 ล้านบาท

โดยในจำนวนหมู่บ้านที่ให้ กสทช.รับผิดชอบ 15,732 แห่ง เป็นพื้นที่ในชนบท ซึ่งได้หารือร่วมกับกระทรวงดีอีแล้ว ไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน และยังมีหมู่บ้านอีก 3,920 แห่ง ที่สำนักงาน กสทช.ได้เริ่มดำเนินไปแล้ว เป็นหมู่บ้านตามพื้นที่ชายขอบ อยู่บนภูเขา หรือที่เรียกว่าเป็นพื้นที่โซน C หมู่บ้านดังกล่าวสำนักงาน กสทช.ได้เริ่มกระบวนการทำงานไปบ้างแล้ว และในเดือนมกราคม 2560 จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อดูว่าควรใช้เทคโนโลยีประเภทใด เพราะพื้นที่อยู่ห่างไกลกันมาก อาจจะเป็นใช้สัญญาณการสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือการส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยีไว-แม็กซ์

อย่างไรก็ตาม ตามกรอบเวลาที่สำนักงาน กสทช.ดำเนินการนั้น หลังจากที่สำรวจพื้นที่โซน C เรียบร้อยแล้วคาดว่าในเดือนมีนาคม 2560 จะประกาศหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และใช้ระยะเวลาในการประมูลประมาณ 3 เดือน จากนั้นปลายเดือนมิถุนายน 2560 จะสามารถลงนามกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างได้ และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนธันวาคม 2560 ส่วนหมู่บ้านในพื้นที่ชนบท จำนวน 15,732 แห่งนั้น ก็จะทำงานคู่ขนานกันไป โดยทีมสำรวจจะลงพื้นที่เดือนมกราคม 2560 แต่กระบวนการสรุปเทคโนโลยีหรือพื้นที่ทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จได้ก่อนพื้นที่โซน C เพราะหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในชนบท และคาดว่าจะใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติกทั้งหมด ซึ่งคาดว่าเดือนกันยายน 2560 จะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และในเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวนโครงการอินเตอร์เนตหมู่บ้านจะแล้วเสร็จทั้งหมด

ที่มา: แนวหน้า วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559


Tags: กสทช.ลุยอินเตอร์เนตหมู่บ้าน-คาดเสร็จปี'60

จำนวนผู้เข้าชม 1 4 0 5 2 1 0