A

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစဲြသူမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုင္ၾကားေရးလက္ခံဌာန

အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မရွင္ဌာန

ဆက္သြယ္ရန္


ဆက္သြယ္ရန္
ဌာန / တိုင္ၾကား          း         အမွတ္ ၄၀၄ ဖဟုန္ယိုထင္စင္တာတိုက္ အထပ္ ၂ ဖဟုန္ယုိထင္လမ္း             ခ၀ဲန္ဆမ္ေစန္ႏူိင္း ေခ့ဖယားထိုင္း ဘန္ေကာက္ ၁၀၄၀၀
ဖုန္း               း         ၀၂ ၆၃၄ ၆၀၀၀ ဖလီးဖုန္းဆက္ရန္ ၁၂၀၀ (၁) ႏွိပ္ပါ
ဖက္စ္            း         ၀၂ ၂၇၉ ၀၂၅၁
၀က္စ္ဆိုက္      း         http://tcp.nbtc.go.th
အီးေမးလ္        း         tcp.service@nbtc.go.th

ဆက္သြယ္ရန္