สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
A

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การใช้บริการ 3G อย่างคุ้มค่า


บริการ 3G คืออะไร
3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคที่ ๓ ของโทรศัพท์มือถือ ที่มีการพัฒนาต่อจาก EDGE และGPRS 3G มีจุดเด่นด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมที่หลากหลาย รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งานมากกว่าในยุคก่อน
 
บริการ 3G จะมีข้อเด่นในเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่สูงขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนผู้ใช้บริการ และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้บริการ ซึ่งสุดท้ายจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการบางรายได้เริ่มให้บริการ 4G ซึ่งมีความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในบางพื้นที่ด้วยแล้ว
 
การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz  
ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ 3G ควรสำรวจก่อนว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสาร เช่น แท็บเล็ต iPad แอร์การ์ด ของตนเองนั้นรองรับระบบ 3G หรือไม่? และรองรับการใช้งานในคลื่นความถี่ใด? 
วิธีการตรวจสอบที่ง่ายที่สุด คือ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือสอบถามจากศูนย์บริการของผู้ให้บริการที่ต้องการสมัครใช้งาน หรือตรวจสอบคุณสมบัติของโทรศัพท์จากเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสาร หรือเว็บไซต์อื่นๆ เช่น siamphone.com เป็นต้น  
 
ข้อแนะนำในการใช้บริการ 3G อย่างคุ้มค่า
1. ควรศึกษาข้อมูลพื้นที่ให้บริการก่อนตัดสินใจใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของเครือข่ายที่ประสงค์จะใช้บริการได้ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือสอบถามจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ call center ว่าในพื้นที่ที่ตนประสงค์จะใช้บริการนั้น มีการให้บริการ 3G แล้วหรือไม่
 
2. ควรศึกษาโปรโมชั่นที่จะใช้บริการ/โปรโมชั่นที่มีอยู่ และศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นต่างๆ และเลือกใช้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของตน 
 
3. ควรทำความเข้าใจเรื่องการใช้งานตามปริมาณข้อมูล (Data) 
 

• แพคเกจที่เสนอขายของผู้ให้บริการแต่ละราย ส่วนใหญ่จะผสมผสานการให้บริการเสียงและข้อมูลในแต่ละแพคเกจ และมักจะมีข้อกำหนดว่า แพคเกจดังกล่าวมีปริมาณข้อมูลที่สามารถใช้งานปริมาณเท่าใด (หน่วยเป็นกิ๊กกะไบต์หรือ GB) จึงต้องพิจารณาพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลของตนเอง และเลือกซื้อแพคเกจที่เหมาะสม 
 
• ควรทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ “แพคเกจ แบบ Unlimited หรือใช้งานได้ไม่จำกัด” เพราะที่จริงแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจริง แต่จะใช้งานด้วยความเร็วในระดับ 3G ได้ในปริมาณข้อมูลตามที่กำหนดในแพคเกจเท่านั้น และหลังจากนั้นจะสามารถใช้งานบริการข้อมูลได้ต่อไปด้วยความเร็วที่จำกัดตามที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายจะมีหมายเหตุหรือ * คำว่า “unlimited” เพื่ออธิบายว่าหมายถึง “การใช้งานความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดได้จำนวน .... GB” และจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเพิ่มเติม เช่น *หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 299, 399 และ 599 สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 64 Kbps. เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้ให้เข้าใจด้วย
 
• ผู้ใช้บริการ 3G ที่ใช้บริการแบบซื้อแพคเกจเป็นชั่วโมง ต้องระวังว่าโทรศัพท์มือถือของตนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ และหากไม่ต้องการใช้งานก็ควรปิดการเชื่อมต่อไว้  เพื่อป้องกันปัญหา Bill shock หรือค่าใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงจนน่าตกใจ
 
• การเล่นเกมส์ออนไลน์ การดาวน์โหลดหนัง เพลง เกมส์ และอื่นๆ ผ่านระบบ 3G จะใช้ปริมาณข้อมูลมาก และทำให้ปริมาณข้อมูลที่ซื้อใช้งานหมดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการจึงควรดาวน์โหลดหนังและเพลง ผ่านสัญญาณไวไฟ (Wifi) หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการอื่นๆ จะช่วยให้สามารถใช้งานแพคเกจ 3G ได้ยาวนานขึ้น